gabinet rehabilitacji i masażu

gabinet rehabilitacji i masażugabinet rehabilitacji i masażu

McKenzie

Jest to metoda służąca do diagnozowania i leczenia bólu kręgosłupa. Twórca tej metody, nowozelandzki fizjoterapeuta Robin McKenzie, za główną przyczynę bólu kręgosłupa uznał czynniki mechaniczne (przeciążenia statyczne i dynamiczne kręgosłupa). Podstawą leczenia jest więc stosowanie określonych środków mechanicznych. W terapii wykorzystuje się pozycjonowanie pacjenta oraz wykorzystanie przez niego odpowiedniego ruchu leczniczego. U części pacjentów konieczne jest zastosowanie przez terapeutę specyficznych procedur manualnych. W metodzie tej duży nacisk kładzie się także na profilaktykę i edukację pacjenta, mającą na celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby. Metoda McKenzie jest metodą uznaną i szeroko stosowaną w wielu krajach na całym świecie.