gabinet rehabilitacji i masażu

gabinet rehabilitacji i masażugabinet rehabilitacji i masażu

Fascial Manipulation

Fascial Manipulation (Manipulacja powięzi) jest metodą terapii manulanej o bardzo dużej skuteczności w zwalczaniu dolegliwości bólowych (a także innych objawów) układu ruchu. Twórcą metody jest wloski fizjoterapeutaLuigi Stecco, który w oparciu o anatomię i fizjologię oraz na podstawie tysięcy przeprowadzonych zabiegów opracował ten innowacyjny system terapeutyczny.Metoda polega na manipulacji określonych punktów (centrów koordynacji i centrów fuzji) na ciele pacjenta , które pokrywają się z punktami: akupunkturowymi, spustowymi, Cyriaxa oraz Meigne´a. W akupunkturze poszczególne punkty znajdują się na przebiegu meridianów (kanałów energetycznych), natomiast w manipulacji powięzi centra koordynacji znajdują się na przebiegu sekwencji, przekątnych oraz spirall mięśniowo-powięziowych. Formacje te są drogami rozchodzenia się kompensacji w ciele jak również drogami rozchodzenia się bólu. Metoda uwzględnia więc całościowe podejście do ciała, traktując poszczególne jego segmenty, jako pojedyncze ogniwa łąńcucha tkankowego, którego ciągłość zapewnia powięź. Wyboru punktów przeznaczonych do manipulacji dokonuje się według określonych reguł na podstawie weryfikacji ruchowej i palpacyjnej. Niezwykle istotnym elementem gwarantującym skuteczną terapię jest szczegółowy wywiad.